Viac zelene, menej asfaltu. Ako funguje doprava a parkovanie v Slnečniciach?

Prečo je parkovanie pod zemou? Aká doprava je v Slnečniciach preferovaná? Vladimír Siažik, after sales manažér spoločnosti Cresco, vysvetlil myšlienku za nastavením mobility a návrhu pešej dostupnosti v štvrti a ako v Slnečniciach funguje parkovanie.

Publikované:
Čas čítania: 9 min.

Fungovanie mobility, parkovania a pešej dostupnosti je jedným z najdôležitejších parametrov mestskej štvrte. Pri navrhovaní každej zóny Slnečníc sa preto zamýšľame nad tým, ako vhodne nakombinovať rôzne spôsoby dopravy tak, aby boli jej ulice príjemné, tiché a bezpečné – napríklad ukrývaním parkovacích miest v podzemí, aby zostal priestor na ihriská, športoviská a zeleň.

Čo všetko uvažovanie nad dopravou a parkovaním v Slnečniciach v sebe zahŕňa, aké normy či predpisy doň zasahujú a ako sa na otázku parkovania v štvrti pozerá developer, nám v rozhovore vysvetlil after sales manažér spoločnosti Cresco Vladimír Siažik.

Ako by mala vyzerať doprava v modernej funkčnej štvrti?

V moderných štvrtiach by mala byť v ponuke pestrá paleta služieb občianskej vybavenosti – tak, aby v nich každý našiel v pešej dostupnosti od svojho bydliska, teda v dosahu do 15-20 minút chôdze, všetko, čo potrebuje na pohodlný život.

Zároveň by mala byť štvrť dostatočne obsluhovaná mestskou dopravou, mala by disponovať cyklotrasou, prípadne ďalšími formami zdieľanej dopravy. Pri bývaní v dobre fungujúcej štvrti by mal človek auto využívať len v prípade, že potrebuje ísť niekam, kam sa nemôže komfortne dostať pešo alebo zdieľanou dopravou – napríklad vybavovanie úradných záležitostí, prípadne do práce, ak nie je jeho pracovisko dostupné hromadnou dopravou. Dobrá štvrť by dnes skrátka mala fungovať v duchu konceptu mesta krátkych vzdialeností.

V dobre fungujúcej štvrti by mal človek využívať auto len v nevyhnutných prípadoch.

Ako ste potrebu pešej dostupnosti zohľadnili pri plánovaní Slnečníc?

Rovnomerným rozptýlením občianskej vybavenosti naprieč celou štvrťou. Vybavenosť je prirodzene koncentrovaná k hlavným tepnám – popri Azúrovej ulici v Zóne viladomy a pozdĺž bulváru Zuzany Chalupovej v Zóne mesto. Slnečnice Market sa zámerne nachádza hneď na vstupe do Zóny mesto: tak, aby bol pešo alebo na bicykli komfortne dostupný aj z priľahlej Zóny viladomy.

K všetkým službám sa obyvatelia môžu dostať do pár minút chôdze. Napríklad od predajného miesta na Žltej ulici v Zóne viladomy je to k Slnečnice Marketu chôdzou zhruba 7 minút.

Všetky časti Slnečníc – aj tie, ktoré aktuálne kolaudujeme, budujeme alebo ešte len budeme realizovať – budú vo finále vzájomne prepojené nielen cestou, ale aj cyklotrasou s chodníkom. Cieľom plánovania Slnečníc, ktoré trvá niekoľko dekád, je to, aby fungovali ako kompaktná štvrť.

Prehľad noviniek priamo do vašej schránky

Majte vždy prehľad o novinkách z rozvoja štvrte. Prihláste sa k odberu newslettra a o všetkom sa dozviete ako prví.

A čo ak potrebujem použiť auto? Prečo je väčšina parkovania v Slnečniciach pod zemou?

Približne 75 percent z celkového počtu parkovacích miest v Slnečniciach sa nachádza v garážových domoch v podzemí. Dôvodov je viacero. Išlo nám predovšetkým o redukciu vizuálneho smogu a lepšiu využiteľnosť priestoru medzi bytovkami. Človek sa z balkóna chce pozerať na zelené plochy, ihriská alebo chodníčky, nie na plné parkoviská. Podzemné parkovanie nám umožnilo postaviť viac ihrísk, cvičísk, výbehov, parkov a zelených plôch, ktoré môžu obyvatelia reálne využívať.

Garáže majú navyše zelené strechy, na ktoré sme umiestnili spomínané prvky, čiže pri prechádzke Slnečnicami si vôbec neuvedomujete, že vlastne kráčate po strechách garáží. Ich vybudovanie je, pravdaže, časovo, technicky aj finančne oveľa náročnejšie než realizácia pozemných parkovacích miest, no z dlhodobého hľadiska je priestor vďaka nim oveľa lepšie využitý.

Podzemné parkovanie nám umožnilo postaviť viac ihrísk, cvičísk, výbehov, parkov a zelených plôch.

Koľko parkovacích miest aktuálne nájdeme v Slnečniciach a ako sú rozdelené?

V Zóne mesto máme aktuálne 1835 parkovacích miest a z nich väčšina už patrí priamo obyvateľom Slnečníc. Z toho 389 miest sa nachádza vonku, pod zemou je ich 1446. V Zóne viladomy je celkovo 1761 parkovacích miest – z toho 818 vonkajších a 943 garážových. V počte vonkajších miest nie sú zarátané tie, ktoré sú súčasťou regulovaného parkoviska. Tých je 98 a v blízkej budúcnosti k nim pribudne ďalších 108 miest na dvoch nových parkoviskách pred predajným miestom Slnečnice a projektom UNIQ.

Prečo je tu práve taký počet parkovacích miest?

Ich počet sa určuje výpočtom a posúdením statickej dopravy – to vychádza z normy STN 736110. Norma definuje počet parkovacích miest, ktorý je potrebný pre jednotlivé typológie stavieb v závislosti od úžitkovej plochy, počtu zamestnancov alebo počtu bytov. Tento predpis je pre nás ako developera záväzný.

Bývate v Slnečniciach a potrebujete ďalšie parkovacie miesto? Prenajmite si ho.

Bývate v Slnečniciach a potrebujete ďalšie parkovacie miesto? Prenajmite si ho.

Ak žijete v Slnečniciach vo svojom alebo v podnájme, prenajmite si vonkajšie parkovacie miesto v Zóne viladomy na obdobie, ktoré vám vyhovuje.  

Čítať viac

Dáva takáto norma zmysel? Aká je prax?

Zo skúseností vieme, že koeficient mestskej polohy u nás v dostatočnej miere nezohľadňuje napríklad dostupnosť MHD, ako je to v západných metropolách. V tomto smere by možno bolo dobré upraviť normu, resp. zákony tak, aby bol tento údaj zohľadnený a aby sme vďaka tomu pristupovali k doprave a parkovaniu ekologickejšie.

Vzhľadom na aktuálny trend vo svete očakávame, že v budúcnosti prejde naša norma na reguláciu maximálneho počtu parkovacích miest namiesto určovania minimálneho počtu. To bude možné až po tom, ako budeme mať vyriešenú adekvátnu infraštruktúru pre alternatívne formy individuálnej dopravy, ako aj kvalitnú integrovanú verejnú dopravu. Toto je však úloha najmä pre verejnú správu.

Koľko parkovacích miest ešte pribudne a v akom časovom horizonte?

V najbližšom čase pribudnú vonkajšie parkovacie miesta v počte 182 v rámci projektu UNIQ a v počte 291 v rámci projektu POP. V obidvoch projektoch bude parkovanie na predaj, na prenájom, ale aj pre návštevy – za rampou.

Nové parkovisko pribudne aj pred predajným miestom Slnečnice v Zóne viladomy. Tieto miesta budú vyhradené pre návštevy, pre klientov prevádzok a na dlhodobý prenájom. Nebudeme ich ponúkať na predaj. Rovnako budú vymedzené rampou a budú slúžiť ako štandardné regulované parkovanie. Samozrejme, každá ďalšia etapa Slnečníc, ktorú postavíme, bude mať vlastné parkovacie miesta.

Kto si môže v Slnečniciach kúpiť parkovacie miesto? Je to pri kúpe bytu povinné?

Každý, kto si v Slnečniciach kúpi byt, má možnosť dokúpiť si k nemu jedno alebo viaceré parkovacie miesta podľa veľkosti bytu. Samozrejme, počet parkovacích miest je obmedzený, preto treba myslieť na to, že parkovacie miesta možno budú už v čase predaja posledných bytov vypredané.

Kúpa parkovacieho miesta v Slnečniciach nie je povinnosťou: sme presvedčení, že klienti by v otázke parkovania mali mať slobodnú voľbu. Dnes je trendom používať automobily – najmä v mestách – v menšej miere, čiže nevidíme zmysel v tom, aby si parkovacie miesto k bytu musel kúpiť napríklad aj človek, ktorý auto nevlastní.

Samozrejme, pokiaľ má človek záujem o kúpu parkovacieho miesta, je dobré riešiť to čo najskôr, pretože dopyt je stále vysoký. Okrem kúpy parkovacieho miesta je tu ešte možnosť prenajať si ho.

Sme presvedčení, že klienti by v otázke parkovania mali mať slobodnú voľbu.

Na ako dlho si možno prenajať parkovacie miesto a za akých podmienok?

Minimálna dĺžka prenájmu sú tri mesiace. Od jeho dĺžky sa potom do istej miery odvíja aj cena – ak si záujemca prenajme parkovacie miesto na minimálne šesť mesiacov, je to výhodnejšie než na kratší čas. Minimálna cena je aktuálne 55eur na mesiac. Konkrétne informácie každému záujemcovi radi poskytnú naši kolegovia z predajného miesta na Žltej 2/A v Zóne viladomy.

Čo treba vedieť o súkromných parkovacích miestach? Podľa čoho spoznáme, na ktorých miestach nemôžeme parkovať?

Značenie parkovacích miest upravuje aktuálne platná vyhláška. Opäť vstúpilo do platnosti aj vykríženie parkovacieho miesta – na zemi teda môžete vidieť veľké X cez celé parkovacie miesto. Na takýchto miestach môže parkovať iba jeho vlastník alebo osoba, ktorej to vlastník povolí.

V nedávnej minulosti bolo určité obdobie, počas ktorého sa parkovacie miesta neznačili týmto spôsobom, preto ešte aj v Slnečniciach máme niektoré parkovacie miesta, ktoré sú súkromné, ale nie sú označené bielym krížom.

Okrem kríža sú na parkovacích miestach prítomné aj číselné označenia, aby bolo ľahko identifikovateľné, ktoré miesto komu patrí – skrátka, aby každý obyvateľ bez problémov našiel to svoje. Rovnako si každý majiteľ parkovacieho miesta môže zabezpečiť parkovaciu zábranu, takzvaný stĺpik. Existujú rôzne druhy – mechanické či dokonca na diaľkové ovládanie. Objednávanie aj montáž parkovacích stĺpikov zabezpečuje aj správca nehnuteľnosti.

Komunikujete o parkovaní s obyvateľmi? Ako zbierate podnety?

Obyvatelia sa na nás môžu obrátiť prostredníctvom rôznych kanálov – najlepšie e-mailom alebo telefonicky, prípadne osobne. Rovnako pravidelne organizujeme spoločné stretnutia so zástupcami vlastníkov jednotlivých bytových domov, kde sa vzájomne informujeme o aktuálnych témach. Stretávame sa dvakrát do roka.

Okrem toho obyvatelia a správcovia na komunikáciu využívajú praktickú aplikáciu Spoločné bývanie a niektoré podnety od obyvateľov následne správca rieši aj priamo s nami. 

Vyvinuli aplikáciu, aby vedeli, čo sa v ich bytovke deje, dnes ju používa celé Slovensko

Vyvinuli aplikáciu, aby vedeli, čo sa v ich bytovke deje, dnes ju používa celé Slovensko

Frustrovala ich zaostalosť v správe bytoviek, tak to vyriešili po svojom. Michal, Miro a Diana vyvinuli aplikáciu, ktorá spája susedov a správcov, zlepšuje komunikáciu v dome a prináša pohodlie do hlasovaní či riešenia problémov. Porozprávali sme sa s nimi o tom, ako aplikácia vznikla, čo všetko dokáže a akej odozve sa teší v Slnečniciach aj inde.

Čítať viac

Aké problémy súvisiace s dopravou aktuálne riešite v Slnečniciach?

Aktuálne riešime najmä problematiku novej parkovacej politiky, pretože napríklad pozdĺž retailových prevádzok v Zóne mesto sú parkovacie miesta momentálne dostupné zadarmo. Prevádzkovatelia retailov potrebujú zabezpečiť obslužnosť, a preto nie je úplne šťastné, že prislúchajúce parkovacie miesta sú zvyčajne obsadené počas celého dňa. Preto budeme musieť parkovanie na týchto miestach čoskoro určitým spôsobom regulovať.

Neoprávnené parkovanie na rezervovanom mieste spadá pod mestskú políciu, aj keď cestu vlastní developer.

A čo nesprávne parkovanie? Ako ho riešite?

Áno, obyvatelia sa na nás často obracajú s tým, že niekto neoprávnene parkuje svoje vozidlo na ich rezervovanom alebo zakúpenom parkovacom mieste. V týchto prípadoch, žiaľ, ako developer nevieme pomôcť – treba sa obrátiť na mestskú políciu, keďže to spadá pod ich kompetencie.

Napriek tomu, že cesty sú vo vlastníctve developera, developer nemôže riešiť parkovacie priestupky, pretože pri cestách aj pri parkovacích miestach je umiestnené oficiálne dopravné značenie a cestné komunikácie v rámci Slnečníc sú verejne dostupné.

S cieľom spraviť pre obyvateľov v tejto veci maximum sme si dali vypracovať aj stanovisko od právnika, aby sme zistili, kam siahajú naše kompetencie. Žiaľ, riešenie neoprávneného parkovania medzi ne nepatrí.

Ktoré spôsoby dopravy Cresco podporuje a prečo? 

Podporujeme zdieľanú a alternatívnu mobilitu, či už sú to zdieľané bicykle Slovnaft bike alebo elektrické kolobežky od spoločností Bolt a Svišť.

Na podporu alternatívnej dopravy sme poskytli plochy, na ktorých boli vybudované odstavné miesta na všetky prostriedky zdieľanej mobility – nachádzajú sa aj v Zóne mesto, aj v Zóne viladomy.

Okrem toho podporujeme cyklodopravu prostredníctvom budovania cyklotrás, ktoré chceme v blízkej budúcnosti napojiť na hlavnú mestskú cyklotrasu, ktorá by mala viesť od plánovanej zastávky električky v Zóne mesto až do centra Bratislavy na druhej strane Dunaja.

Prečo je dôležité, aby ľudia začali vo väčšej miere využívať zdieľanú prepravu?

Európa je jedným z najurbanizovanejších kontinentov, kde žije v mestských oblastiach viac ako 80 percent obyvateľov. Na základe dát z Eurostatu je najčastejšie využívaným dopravným prostriedkom auto. Využíva ho až 83 percent obyvateľov Európy.

Alternatívna, resp. zdieľaná preprava je dôležitá preto, lebo vďaka nej dokážeme redukovať dopravné zápchy, znížiť množstvo nehôd na cestách, smog, uhlíkovú stopu a mnoho iného.

Samozrejme, na to, aby sme mohli zelenú dopravu v plnej miere využívať, musí byť efektívne prepojená a reálne slúžiť ľuďom, ktorí ju chcú využívať v rámci zabezpečovania svojich každodenných životných potrieb.