Nová verejná škôlka v Slnečniciach, alebo keď sa poplatok za rozvoj vracia späť do lokality

Existujúcu súkromnú škôlku doplní v Zóne viladomy aj štátne zariadenie. Vzniknúť by tu malo miesto až pre približne 70 detí, najmä zo štvrte Slnečnice a priľahlých častí Petržalky.

Publikované:
Čas čítania: 5 min.

Vznik verejnej škôlky v Slnečniciach je ukážkou spolupráce samosprávy a investora a je dobrým príkladom toho, ako sa dá rozvíjať mestská štvrť. Rovnako to funguje aj v zahraničí a sme radi, že sa to podarilo aj u nás. Je správne, že tzv. developerská daň putuje späť do lokality pre zlepšenie kvality života obyvateľov. Doteraz odvedený developerský poplatok z výstavby Slnečníc, ktorý platíme mestskej časti, prevýšil kúpnu cenu a ohlásenú investíciu na dokončenie škôlky. Doteraz sme odviedli do mestskej kasy 1,7 milióna EUR a v budúcnosti odvedieme cca 19 miliónov EUR. 

Okrem komfortnej veľkosti samotnej škôlky, ktorá má celkovo 623,47 m2 podlahovej plochy, je jej súčasťou aj vonkajšia zeleň s rozlohou 836 m2. Tá je určená na trávenie voľného času detí a na umiestnenie hracích prvkov. Detské ihriská či športoviská sú dostupné už do dvoch minúť od škôlky aj v rámci verejného parku v Zóne viladomy.

Spolupráca pokračuje novou školou

Odovzdaním budovy škôlky sa naša spolupráca s Petržalkou ani z ďaleka nekončí. Spoločne plánujeme projekt spojenej materskej a základnej v Zóne mesto. So školou sa v tejto lokalite ráta už dlhé roky. Na jej výstavbu už začali povoľovacie procesy, dnes má škola právoplatné územné rozhodnutie. Stavebné povoľovanie sa však zastavilo potom, ako mestská časť prejavila záujem o zriadenie spojenej školy a súkromný investor išiel bokom. Celý projekt v súčasnosti prekresľujeme tak, aby sedel do koncepcie rozvoja školstva v Petržalke.

Mestskej časti sme doteraz uhradili developerský poplatok vo výške 1,7 milióna EUR a ďalších zhruba 19 miliónov zaplatíme v budúcnosti za ďalšiu výstavbu Slnečníc.

Mestská časť ako zriaďovateľ školy musí jasne zadefinovať požiadavky, ktoré bude na budovu mať. Skutočne je potrebné plánovať s dlhodobou víziou tak, aby napríklad správnym rozložením a funkciou miestností v budove vedela škola v budúcnosti flexibilne reagovať na meniacu sa demografickú situáciu. Výstavbu školy zabezpečíme na našich pozemkoch, jej prevádzku a odkúpenie si rozdelia zriaďovatelia, ktorí ju budú môcť financovať napríklad aj z poplatku za rozvoj známym aj ako „developerský poplatok“ alebo „developerská daň".

Na čo slúži developerský poplatok?

Povinnosť platiť poplatok za rozvoj bola zavedená v roku 2016 a platia ho všetci developeri. V Petržalke je pri rezidenčných stavbách poplatok za rozvoj stanovený vo výške 35 eur za každý m2 úžitkovej plochy stavby nad zemským povrchom (byty, vchody, chodby, obchodné priestory). Aj my sme developerský poplatok mestskej časti uhradili doteraz vo výške 1,7 milióna eur a ďalších zhruba 19 miliónov zaplatíme v budúcnosti za ďalšiu výstavbu Slnečníc. Okrem toho sme investovali 15 miliónov do verejnej infraštruktúry a ďalších 17 miliónov ešte v budúcnosti plánujeme. Povinnosť odviesť poplatok vzniká už po získaní stavebného povolenia, nie až keď je stavba dokončená či odovzdaná. Odvedené prostriedky si delia mestská časť a mesto v pomere 70 : 30.

Relax, šport aj zábava! Nový park spĺňa moderné štandardy, prezradili jeho tvorcovia

Relax, šport aj zábava! Nový park spĺňa moderné štandardy, prezradili jeho tvorcovia

Dávid Grega a Zuzana Isteníková zo spoločnosti AWE ATELIÉR sú krajinní architekti, ktorí navrhli finálnu podobu parku v Slnečniciach. Ten sa bude tiahnuť celou šírkou Zóny mesto. Na čo sa môžete v parku po dokončení jeho prvej časti tešiť?

Čítať viac

Využitie poplatku na rozvoj v lokalite, za ktorú bol odvedený, však nie je záväzné. Dôvodom na jeho zavedenie pritom bolo, že nie každý developer má záujem vo svojej lokalite priniesť komplexné služby pre verejnosť. V niektorých lokalitách to ani nie je možné. Ak napríklad developer stavia jednu bytovku, neovplyvní, či je v okolí škôlka, škola alebo možnosti relaxu či športovania. Zabezpečiť ich je úlohou samosprávy. Čo však v prípade, že developer rozvíja celú zónu ako napríklad my v Slnečniciach? Rovnako platí, že je potrebné dodržať územný plán, napríklad pomer zelene a zastavanej plochy, polyfunkciu v budovách, ak je predpísaná, a podobne. Je ale na samospráve, aby pre obyvateľov zabezpečila širšie verejné služby, na ktoré sú zvyknutí.

My máme za cieľ budovať živé štvrte, kde sa nielen dobre býva, ale ešte lepšie sa žije. Chceme zvyšovať kvalitu života ľuďom v meste. Nevyhnutnou súčasťou toho je aj dostatok služieb a príležitostí pre šport a oddych. Aj preto sme do Slnečníc priniesli súkromnú škôlku, špičkové zdravotnícke zariadenia, obchody, obsluhu mestskou hromadnou dopravou, ihriská, park, výbeh pre psov a športoviská. Zároveň sme v Zóne mesto začali budovať druhý najväčší parku v Petržalke hneď po Sade Janka Kráľa.

Je park parkom, ak nie je verejný?

To, že je postavený verejný park alebo cyklotrasa, cesta, chodník či verejné osvetlenie, ktoré slúžia verejnosti, neznamená, že sú automaticky financované z verejných zdrojov. Developeri takúto infraštruktúru často postavia na vlastné náklady, pochopiteľne, na zatraktívnenie lokality, v ktorej predávajú nehnuteľnosti. Avšak, po ich dokončení nie vždy platí, že ich prevádzka a údržba sú automaticky financované z rozpočtu obce, mesta či mestskej časti, ktorým sa príchodom nových obyvateľov prirodzene zvýšili príjmy na daniach.

Pri každej stavbe chceme ponúknuť obyvateľom čo najkompletnejšiu vybavenosť, kvalitné možnosti dopravy, ako aj priestor na regeneráciu a šport. Kľúčom k dlhodobému rozvoju miest je prepájanie jeho jednotlivých lokalít a nie tvorba uzavretých komunít. Ihriská, športoviská či parky, ktoré staviame pre obyvateľov novej štvrte, slúžia aj širšej komunite a preto participácia samosprávy je veľmi dôležitá.

Naším cieľom je naďalej Slnečnice rozvíjať, a to chceme dosiahnuť aj aktívnou participáciou s mestskou časťou.

Napriek tomu, že park v Zóne viladomy alebo ihriská v Zóne mesto využívajú aj obyvatelia okolitých sídlisk v Petržalke, mestská časť ich do svojej správy zatiaľ neprevzala. My sme budovali tieto priestory s nadštandardným podielom zelene s prísľubom, že ak verejný park prináša celej lokalite nejaké dobro, tak by mal byť verejnosťou aj spravovaný. Realitou však je, že sú v súčasnosti skôr finančnou záťažou pre nových obyvateľov okolitých bytoviek, ktorí sa na ich údržbu musia skladať. A to napriek tomu, že platia rovnaké dane a poplatky ako obyvatelia, ktorých ihriská, parky, cesty či osvetlenie v okolí sú spravované z verejných financií.

Naším cieľom je naďalej Slnečnice rozvíjať, a to chceme dosiahnuť aj aktívnou participáciou s mestskou časťou. Spoločným výsledkom budú životaschopné miesta, ktoré budú prinášať úžitok všetkým – obyvateľom a podnikateľom v štvrti, mestskej časti, ale aj Bratislave.

Platany, labyrint, výbeh pre psy, gril a iné prvky nájdete v novom parku

Platany, labyrint, výbeh pre psy, gril a iné prvky nájdete v novom parku

Už v týchto týždňoch postupne osádzame jednotlivé riešenia od krajinných architektov, autorov návrhu parku, Zuzany Isteníkovej a Dávida Gregu. Prečítajte si, čo a kde sa bude v parku nachádzať.

 

Čítať viac