Relax, šport aj zábava! Nový park spĺňa moderné štandardy, prezradili jeho tvorcovia

Dávid Grega a Zuzana Isteníková zo spoločnosti AWE ATELIÉR sú krajinní architekti, ktorí navrhli finálnu podobu parku v Slnečniciach. Ten sa bude tiahnuť celou šírkou Zóny mesto. Na čo sa môžete v parku po dokončení jeho prvej časti tešiť?

Publikované:
Čas čítania: 6 min.

Bude v parku dosť tieňa? Zahrajú sa v ňom aj deti? Odpovedajú tvorcovia parku v Slnečnice Zóna mesto.

Akú vybavenosť so sebou prinesie park?

D. Grega: Park ako celok je kompozične rozdelený na päť sekcií – zón, z ktorých každá ponúkne inú funkčnú náplň a druh aktivít pre šport, hru, relax alebo oddych. Pri samotnej tvorbe sme mali voľnú ruku a vzhľadom na predpokladanú vyťaženosť daného priestoru sme sa snažili do návrhu začleniť primeraný rozsah a množstvo parkového vybavenia a mobiliáru tak, aby novovzniknutý verejný priestor spĺňal moderné štandardy. Jediným pevným prvkom v zadaní bolo umiestnenie bludiska zo zostrihaného živého plota, ktoré bude tvoriť jednu samostatnú spoločenskú plochu.

Z. Isteníková: Bludisko predstavuje veľmi zaujímavý a hravý kompozičný bod v priestore, ktorý veríme, že zaujme deti i dospelých. Bude realizované z väčších sadeníc krov, ktoré sa zastrihnú už po výsadbe, nakoľko tvarovanie živých plotov je potrebné robiť hneď od ich založenia. Okrem živých plotov v bludisku bude aj pozdĺž južnej hranice parku nízky živý plot, ktorý bude čiastočne oddeľovať park od frekventovanej časti zóny - spojeného chodníka a cyklotrasy, ktoré budú trasované popri parku.

D. Grega: Pre komplexnosť priestoru sú samozrejmosťou plochy pre aktívny relax a športové aktivity, hry detí, ale aj pasívny oddych na trávnikoch či prechádzky po kruhovom chodníku. Nezabudli sme ani na spoločenský aspekt, v návrhu je okrem ihrísk zapracované obľúbené grilovacie miesto alebo galéria na individuálnu prezentáciu či vzdelávanie skupín. Z tých aktívnejších možností tu bude workoutové ihrisko, plocha s fitness zariadeniami, petangové ihrisko a menšie detské ihrisko. Všetky uvedené aktivity sú v parku komponované tak, aby človek, ktorý prechádza parkom po celej jeho dĺžke, jednoducho našiel tú svoju aktivitu, prípadne našiel ten spôsob relaxu, ktorý vyhľadáva.

Našou filozofiou pri tvorbe parku bolo objavovanie.

Mysleli ste v návrhu parku aj na štvornohých obyvateľov Slnečníc?

D. Grega: Áno, jedným z kľúčových prvkov parku je aj oplotený výbeh pre psov s agility prvkami, kde si obyvatelia môžu prísť vyvenčiť svojich psíkov. Súčasťou výbehu bude aj pitná fontánka pre psov a parkový mobiliár v podobe lavíc a smetných nádob na exkrementy.

Spomínali ste aj detské ihrisko. Čo bude jeho súčasťou?

D. Grega: Našou filozofiou pri tvorbe parku bolo objavovanie. A keďže sme, samozrejme, mysleli aj na najmenších, nemohli sme zabudnúť na populárnu lanovú preliezačku, preliezačku so šmykľavkou, hojdačky, pieskovisko, kolotoč či trampolínu. Vzhľadom na hernú vybavenosť okolitých zón bude v parku ihrisko len v takomto menšom rozsahu, ale napriek tomu veríme, že svoju cieľovú skupinu uspokojí.

V tesnom okolí ihriska je tiež dostatok sedacieho rôznorodého mobiliáru pre rodičov a ostatných užívateľov priestoru. Všetky tieto plochy sú doplnené o vegetáciu, aby boli postupom času dostatočne pritienené a poskytli príjemné posedenie a trávenie voľného času.

Aké stromy plánujete v parku vysádzať?

D. Grega: Snažili sme sa skombinovať vyvážené a zaujímavé druhové zloženie stromov, ktoré budú tvoriť kostru vegetácie parku, a bez ktorých by park napriek všetkému modernému vybaveniu nebol parkom. Pri návrhu výsadbových veľkostí sme zvolili akúsi zlatú strednú cestu. A to, aby výsadbové veľkosti stromov neboli malé sadenice ale väčšie stromy minimálne s obvodom kmienika 18 – 20 cm, ktoré v horizonte 5 rokov svojou hmotou vytvoria značné pritienenie. Stromy, ktoré budú tvoriť nosnú alej parku, sú navrhnuté vo výsadbovej veľkosti s obvodom kmienika až 25 - 30 cm pre dosiahnutie dostatočnej hmoty zelene už po samotnej realizácii.

Platany, labyrint, výbeh pre psy, gril a iné prvky nájdete v novom parku

Platany, labyrint, výbeh pre psy, gril a iné prvky nájdete v novom parku

Už v týchto týždňoch postupne osádzame jednotlivé riešenia od krajinných architektov, autorov návrhu parku, Zuzany Isteníkovej a Dávida Gregu. Prečítajte si, čo a kde sa bude v parku nachádzať.

 

Čítať viac

Z. Isteníková: Základ stromov v parku budú tvoriť dve aleje lemujúce chodník, ktoré vytvoria rytmus a podporia smerovanie po celej dĺžke parku. Hustejšia alej bude tvorená platanmi, ktoré celú priečnu os parku zjednotia svojou hmotou a budú pritieňovať všetky hlavné plochy s jednotlivými aktivitami. Platany sú v dospelosti mohutné vzdušné stromy so šírkou koruny medzi 15 až 20 metrov, so svetlým kmeňom, veľkými zaujímavými listami a efektnou kôrou, ktorá sa odlupuje v plôškach.

Platany už obyvatelia Slnečníc poznajú, keďže sa v rámci Slnečníc – Zóny mesto už nachádzajú v ostatných lokalitách okolo zrealizovaných objektov.

Druhú alej budú tvoriť duby vo väčších rozostupoch, ktoré sú v dospelosti rovnako mohutné, zaujmú tvarom listov a najmä jesenným sfarbením vo farbách od oranžovej cez červenú až po hnedú. Ostatné navrhované stromy sme vyberali hlavne z pôvodných, domácich a overených druhov. Okrem platanov a dubov sa budú v parku nachádzať lipy, javory, borovice, ale aj jelše, ginko a ambrovník.

V blízkych častiach Petržalky sú vysadené aj rôzne kvitnúce stromy. Môžu sa na ne tešiť aj obyvatelia Slnečníc?

Z. Isteníková: Áno, z okrasných ovocných stromov sme použili druhy, ktoré sú zaujímavé či už kvitnutím alebo jesenným vyfarbovaním listov. Cieľom bolo, aby bol park zaujímavý počas každého ročného obdobia. Ak ide o druhy, ktoré majú nejaké plody, tak sú umiestnené najmä v trávnikových plochách, aby nám po opadnutí neznečisťovali chodníky alebo pevné plochy parku.

Okrasné, kvitnúce druhy, ktoré neplodia, sme umiestnili bližšie k chodníkom alebo k jednotlivým funkčným prvkom. V parku sa budú nachádzať rôzne okrasné čerešne zaujímavé najmä na jar, keď kvitnú v bielych alebo ružových odtieňoch, ale aj okrasné hrušky.

Pre všetkých návštevníkov parku, ale najmä pre deti budú určite zaujímavé aj pagaštany, ktoré majú nielen efektné kvety, ale v jesennom období sú vyhľadávané najmä pre ich plody – gaštany, ktoré deti radi zbierajú, hrajú sa s nimi alebo vytvárajú rôzne originálne umelecké diela.

V parku nebudú len stromy, dopĺňať ich budú rôzne plošné výsadby – záhony s kvitnúcimi trvalkami, okrasnými trávami, menšími krami a cibuľovinami.

Brali ste do úvahy aj to, či budú stromy dávať dostatok tieňa?

Z. Isteníková: Určite, pri výbere druhov sme zohľadňovali aj klimatické podmienky v lokalite. Dôležité je aj ich správne rozmiestnenie v parku. Napríklad v oplotenom výbehu pre psov sú stromy navrhnuté v skupine tak, aby vytvorili dostatok súvislého tieňa pre ochladenie sa a oddych. Rovnako sme navrhli skupiny stromov a aleje aj pri jednotlivých funkčných zónach parku. Samozrejme, v parku nebudú len stromy, dopĺňať ich budú rôzne plošné výsadby – záhony s kvitnúcimi trvalkami, okrasnými trávami, menšími krami a cibuľovinami.

Podľa akého kľúča ste do parku vyberali trvalkové záhony?

Z. Isteníková: Záhony s okrasnými trvalkami a trávami sú nakombinované tak, aby pôsobili nielen esteticky, ale aj funkčne. Snažili sme sa o to, aby boli zaujímavé počas celého vegetačného obdobia, či už kvitnutím, farbou listov alebo rozmanitými tvarmi.

Výsadby sú navrhnuté v kontrastných tónoch, aby boli efektné a pre návštevníkov parku pútavé.

Zároveň sme ich navrhli a umiestnili tak, aby vhodne dopĺňali funkčné zóny parku, to znamená, že v lokalitách, kde sme chceli návštevníkom dopriať pocit väčšieho súkromia, napríklad okolo psieho výbehu, sme volili do záhonov druhy do výšky aspoň 100 - 120 cm, aby určitým spôsobom túto časť v parku vizuálne oddelili. Pri herných a športových plochách máme v záhonoch kombinácie z nižších rastlín, aby bol tento priestor prehľadný a otvorený, no zároveň stále zaujímavý.

Zuzana Isteníková: Vyštudovala Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor krajinná a záhradná architektúra. Odvtedy aktívne spolupracuje s AWE ATELIÉR-om na tvorbe projektov a diel záhradnej a krajinnej architektúry. Od roku 2021 je autorizovanou krajinnou architektkou a členkou Slovenskej komory architektov.

Dávid Grega: Vyštudoval odbor Krajinárstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Od ukončenia štúdia aktívne spolupracoval a dnes už aj vedie projekčný ateliér krajinnej a záhradnej architektúry AWE ATELIER s. r. o. v Piešťanoch. Od roku 2022 je autorizovaným krajinným architektom a členom Slovenskej komory architektov.

Matej Grébert: Projekt Nad mestom prinesie bývanie v najväčšej guči zelene v Slnečniciach

Matej Grébert: Projekt Nad mestom prinesie bývanie v najväčšej guči zelene v Slnečniciach

Krajina sa nedá nafúknuť, preto bude tlak na efektívne využitie každého metra neustále silnieť. O tom, prečo je dôležitá správna hustota zaľudnenia v mestách a ako súvisí výšková zástavba s verejnými priestormi, sme sa porozprávali s architektom Matejom Grébertom z Ateliéru Compass.

Čítať viac