Najlepšie bývanie v Petržalke sa už stavia. Spoznajte Slnečnice Nad mestom

Projekt Slnečnice Nad mestom predstavuje novú etapu rastu Slnečníc. Prvé výškové budovy v Slnečniciach ponúkajú úplne novú perspektívu – pohľad z výšky na celú Bratislavu, ako aj na štvrť, v ktorej je už teraz zabývaných viac než 5 000 spokojných obyvateľov. Aké je manažovať takýto ambiciózny projekt, ako stavba pokračuje a v čom spočíva jej výnimočnosť nám v rozhovore priblíži Jakub Koštial – projektový manažér, ktorý stojí za realizáciou stavby. 

Publikované:
Čas čítania: 6 min.

Aj vy sa pýtate, čo vlastne robí projektový manažér?

Projektový manažér stavby jednou z najdôležitejších osôb zodpovedných za úspešné sfinalizovanie celého projektu. Je prítomný pri realizácii stavby od momentu, keď stavba dostane všetky potrebné povolenia, až po kolaudáciu a odovzdanie bytov do užívania.  

Ako vyzerá harmonogram výstavby a čo nás najbližšie v rámci projektu Nad mestom čaká?  

Výstavbu projektu sme začali v júni tohto roka a po vykopaní stavebnej jamy momentálne realizujeme tzv. špeciálne zakladanie bytového domu. Po dokončení prác na špeciálnom zakladaní máme v pláne pokračovať ďalej v realizácii hrubej stavby. Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác je koniec roka 2026.

Dá sa povedať, že prípravná fáza je už za nami? Čo všetko zahrňovala? 

Prípravná – realizačná fáza spočívala najmä vo výrube drevín, ktoré sme museli zrealizovať na základe výrubového povolenia. Ďalej zahŕňala napríklad realizáciu staveniskových prípojok a stavebného oplotenia. 

Nad mestom sa bude pýšiť okrem iného exkluzívnymi výhľadmi. Čím ďalším je zo stavebného hľadiska projekt výnimočný? 

Výnimočný je technickými riešeniami. S prvým technickým riešením sa už aj stretávame, je to zakladanie pod úrovňou podzemnej vody, čo je technologicky náročnejšie a zároveň zaujímavé pre nás stavbárov. Navyše, tým, že je to výškový objekt, musíme si poradiť aj so zvýšenými účinkami vetra, na základe čoho musíme posúdiť a navrhnúť všetky konštrukcie tak, aby spĺňali všetky platné normy. Ďalej je projekt zaujímavý napr. intenzívnou zelenou strechou nad prvým podzemným podlažím. 

Prvá etapa projektu Slnečnice Nad mestom si vyžiada z pohľadu dopravno-kapacitného posúdenia vybudovanie novej križovatky na Panónskej ceste. Našou snahou bude v čo najmenšej miere obmedziť dopravu, keďže uvedenú križovatku budeme budovať na existujúcich komunikáciách. 

Aké unikátne výhody ponúka pripravovaná časť budúcim obyvateľom?

Slnečnice Nad mestom ponúknu vďaka veľkým priebežným balkónom unikátne výhľady na mesto či Karpaty. Kvalitu bývania podporí aj to, že už teraz v tesnej blízkosti pre budúcich obyvateľov stojí Zóna mesto, ktorá zahŕňa silnú občiansku vybavenosť, infraštruktúru, ale aj Park Josepha Poppera v Slnečniciach, ktorého prvá časť má až 14 000 m2.

Budú teda bývať v živej štvrti, nie „na zelenej lúke“.

Poďte s nami von, pokojne aj do nového parku v Slnečniciach

Poďte s nami von, pokojne aj do nového parku v Slnečniciach

Petržalka dnes patrí medzi najzelenšie mestské časti Bratislavy a vyhľadávané lokality na život. Inak tomu nie je ani v Slnečniciach. Kto tu býva, vie, že o spoločenské vyžitie, príležitosti na voľnočasové aktivity aj občiansku vybavenosť tu nie je núdza. Bohatá ponuka zelene a oddychových zón sa len nedávno rozšírila o viac ako 14-tisíc m² nového Parku Josepha Poppera v Slnečniciach, a to je len jeho prvá časť.

Čítať viac

Čím je projekt Slnečnice Nad mestom výnimočný pre teba? 

Výnimočný je pre mňa tým, že ide o prvú etapu v rámci Slnečníc, ktorá má aj výškové objekty a nadväzuje priamo na Zónu mesto, na ktorej som pracoval ako junior projektový manažér a neskôr ako projektový manažér. Výzvou sú pre mňa aj náročné technické riešenia jednotlivých častí budov a samozrejme, už aj spomínaným zakladaním budovy. Máme naplánované až štyri výškové budovy so 14 až po 24 nadzemnými podlažiami a s dvomi podzemnými podlažiami. Ďalšie tri objekty v rámci zóny Nad mestom budú mať osem nadzemných a dve podzemné podlažia na účely parkovania.  

Nazrime do blízkej budúcnosti. Aké materiály majú byť využité v projekte? 

Materiály na samotnú výstavbu sa riešia už vo fáze spracovania prvotných stupňov projektovej dokumentácie. Môžu sa obmeniť v realizácii, ale viac-menej sú tie materiály dopredu dané. Čo sa týka detailnejších častí, ako sú interiéry bytu, to sa rieši v štádiu tendrovania zhotoviteľa a popri realizácii, takže to momentálne ešte dolaďujeme aj spolu s architektmi. Čo sa týka materiálov na bytový dom, využívame štandardný koncept ako na väčšine projektov, čiže železobetónový skelet, murované alebo sadrokartónové konštrukcie, sadrové, prípadne vápenno-cementové omietky, kontaktný zatepľovací systém a tak ďalej. Samozrejme, všetky použité materiály musia spĺňať aktuálne platné kvalitatívne normy a musia byť určené na použitie na našom trhu.  

Čo zatiaľ pokladáš za najväčšiu výzvu pri tomto projekte? 

Určite už spomínané zakladanie pod hladinou podzemnej vody, ktorú odhalil inžiniersko-geologický prieskum ešte pred začatím projekčných prác, ako aj samotnú technologickú náročnosť stavby výškových objektov. Výška je dôvod, prečo sa veľa vecí rieši aj posudzuje inak ako pri nižších objektoch. Práve preto si navrhované riešenia vždy overujeme rovno u niekoľkých nezávislých odborníkov. Dávame si robiť audity, aby sme sa naozaj presvedčili, že navrhované riešenie, ktoré odsúhlasíme a schválime, je tým najvhodnejším riešením. Takže aj týmto je to náročnejšie – zadávame viacero auditov, vyhodnocujeme ich a analyzujeme, aby sme došli k najsprávnejšiemu záveru.

Odkiaľ berieš inšpiráciu? Máš nejaký vzor, ktorý ťa ovplyvnil aj pri projekte Slnečnice Nad mestom?

Do tejto časti realizácie inšpirácia už veľmi nespadá. Ide skôr o skúsenosti, ktoré som nadobudol na predchádzajúcich projektoch a na rôznych pracovných pozíciách za posledných deväť rokov pôsobenia vo firme. Práve tie sa snažím aplikovať do projektu. Okrem toho sa samozrejme snažím hľadať nové inovatívne a efektívnejšie riešenia a zapracovať ich do projektu.

Ako projektový manažér nielen projektu Slnečnice Nad mestom, ale aj nášho Parku Josepha Poppera v Slnečniciach, vedel by si nám priblížiť, ako sa doň bude v rámci stavby zasahovať? Kedy môžeme očakávať jeho ďalšiu fázu?

Čaká nás vybudovanie chodníka pre peších, medzi parkom a projektom Slnečnice Nad mestom, ako aj cyklotrasa, ktorú postupne potiahneme po častiach jednotlivých etáp stavby až po aktuálny koniec parku. 

Ak by však nastala situácia, keď príde očakávaná električková trať, bude našou snahou dokončiť cyklotrasu až po samotnú električku ešte skôr, ako sa dokončí projekt Slnečnice Nad mestom. To je však podmienené vydaním územných a stavebných povolení na časti cyklotrasy mimo aktuálne zastavanej zóny.

Každá stavba so sebou prináša istý diskomfort, najmä ak sa realizuje v zabývanej štvrti. Aké opatrenia sú počas výstavby naplánované a ako zabránite znečisteniu voči obyvateľom? 

Aby sme eliminovali negatívny vplyv výstavby na zrealizované projekty čo najefektívnejšie, budujeme plné, nepriehľadné oplotenie zo strany zrealizovanej zóny Nad mestom, ktoré čiastočne obmedzí aj šírenie prachu. Taktiež budú prijaté aj ďalšie protiprašné opatrenia, napríklad polievanie staveniska cisternami, aby sme čo najviac obmedzili prašnosť zo stavby. Čo sa týka hlukových opatrení, práce sa budú vykonávať v stanovených hodinách, ktoré nám určuje zákon alebo podmienky zo stavebného povolenia, tak aby sme nerušili nočný pokoj obyvateľov v bezprostrednej blízkosti stavby. Výnimkou môžu byť niektoré práce, ktoré z technologického hľadiska nie je možné v daných hodinách realizovať, ale tých prác je naozaj veľmi málo.

Na bývanie v Nad mestom stačí 5 % z ceny nehnuteľnosti

Bývanie s unikátnym výhľadom v projekte Nad mestom je dostupnejšie, než si pravdepodobne myslíte. Zatiaľ čo pri bežnej hypotéke je potrebné financovať 20 % z ceny nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, v Slnečniciach vám prinášame možnosť požičať si až do 15 % z ceny bytu. Zafinancovať z vlastných zdrojov teda potrebujete len 5 % z ceny nehnuteľnosti a na doriešenie financovanie máte až 3 roky. 

Ak sme vás zaujali, kontaktujte nás a radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Kontaktovať predajného experta

Projekt Nad mestom je plný výziev a za jeho výnimočnosťou stojí tím skúsených ľudí. Najnovšia etapa po prvýkrát doplní štvrť vyššími budovami s krásnymi panoramatickými výhľadmi na celú Bratislavu a prinesie do Slnečníc opäť nový pohľad na bývanie. 

Nad mestom v číslach:

  • V projekte nás čaká 6 etáp 
  • Staviame 8 budov –  výškové budovy budú mať od 14 do 24 nadzemných podlaží, nižšie budovy budú mať 8 nadzemných podlaží
  • Celý projekt do Slnečníc prinesie 1 680 nových bytov