Zástupca vlastníkov: Svet nekončí dverami bytu

Publikované

Žiaden bytový dom sa nezaobíde bez zástupcu vlastníkov – človeka, ktorý reprezentuje záujmy každého majiteľa bytu, aby sa v dome bývalo bezpečne a bezproblémovo. Jeho práca je často ťažká a nepochopená – mnohí obyvatelia nevedia, aká je vlastne úloha zástupcu a jeho vzťah k vlastníkom a správcovi bytovky.

V Slnečniciach si prácu zástupcov veľmi vážime, poprosili sme preto jedného z nich, Pavla Drobu, aby nám porozprával nielen o tom, čo robí, ale aj s čím sa najčastejšie trápi, čo ho v práci teší a ako môže každý Slnečničan či Slnečničanka prispieť ku kvalite života v štvrti.

Čo vlastne robí zástupca vlastníkov? Aké sú jeho úlohy a zodpovednosti?

Primárne zastupuje vlastníkov. (smiech) Zastupuje ich vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy nehnuteľností. Ako zástupcovia nemáme na starosti jednotlivé byty, ale všetko, čo je mimo bytu v rámci stavby a spoločných priestorov. Patria sem exteriéry, okolie bytoviek a rovnako finančné záležitosti, ktoré majú byť komunikované so správcom. Sme skrátka zodpovední za správu spoločného majetku vlastníkov.

Snažíme sa proaktívne monitorovať stav bytovky a postupne riešiť všetky potrebné opravy. Zároveň prichádzame s návrhmi, do čoho treba investovať. Do istej miery máme právo tieto návrhy odsúhlasiť my, od istej miery sa schvaľujú hlasovaním vlastníkov. To sa uskutočňuje zvyčajne počas schôdze, ktorú štandardne raz ročne alebo podľa potreby zvoláva správca nehnuteľností.

Čo v prípade, že vlastník potrebuje vyriešiť problém vo svojom byte?

Keď má vlastník problém vo svojom byte a potrebuje pomoc, vieme ho, samozrejme, nasmerovať – či už k správcovi, alebo priamo k špecialistom na rôzne oblasti, napríklad pri prasknutom potrubí a podobne. Poskytujeme čísla na havarijnú službu, prípadne priamo voláme. 

Snažíme sa proaktívne monitorovať stav bytovky a postupne riešiť všetky potrebné opravy. Zároveň prichádzame s návrhmi, do čoho treba investovať.

Čo je na práci zástupcu vlastníkov najťažšie? S čím sa najviac trápite?

Najťažšie sú boje s veternými mlynmi a s pasivitou. Sú oblasti, ktoré je veľmi ťažké zmeniť, kam patrí aj legislatíva. Ako príklad uvediem zákonnú požiadavku, že návrhy na schôdzi sa môžu schvaľovať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov. U nás v bytovke je to komplikované, pretože mnohí majitelia žijú v zahraničí. A mnohí z tých, ktorí žijú tu, na schôdze skrátka nechodia.

Skúšali sme organizovať písomné hlasovanie, no bolo to veľmi náročné. Museli sme osobne ísť za každým vlastníkom a získať jeho podpis a vyjadrenie, pričom u nás nadpolovičná väčšina znamená okolo 50-60 podpisov. Zápisné lístky nestačí hodiť do schránok alebo poslať poštou, zákon vyžaduje, aby zástupca prebral podpis a vyjadrenie od vlastníka osobne. To je jedna z vecí, ktoré nám výrazne komplikujú efektívnu správu budov.

Spomenuli ste pasivitu. V čom sa najviac prejavuje?

Žiaľ, medzi vlastníkmi naozaj nie je veľký záujem o to, čo sa deje. Ľudia si občas pofrflú, vyjadria nesúhlas, ale vo všeobecnosti nie sú ochotní prísť s konštruktívnym riešením alebo aspoň sa zúčastniť na schôdzi. Dosť ma prekvapuje a zároveň aj mrzí, že nepovažujú za potrebné zaoberať sa tým, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. Mnohí z nás tu investovali nemalé peniaze a človek by mal mať záujem aktívne ovplyvniť, čo sa s jeho majetkom a okolím bude diať.

Dosť ma prekvapuje a zároveň aj mrzí, že mnohí ľudia nepovažujú za potrebné zaoberať sa tým, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí.

A čo vás, naopak, najviac teší? Z čoho máte v práci radosť?

Teší ma, keď sa nám niečo podarí dotiahnuť do konca – napríklad keď sme namontovali kamerový alebo čipový systém. Potešia aj drobnosti – keď sa priestory pekne vymaľujú alebo keď sa podarí zohnať lepšieho dodávateľa. Nedávno sme menili správcu zelene a služby sa zlepšili.

Niekedy poteší aj jednoduchá vďačnosť, pretože mnoho ľudí nemá predstavu o tom, čo funkcia zástupcu zahŕňa a že ju človek robí v podstate na báze dobrovoľníctva. Je to služba pre komunitu. Dobrým znamením je aj to, keď sa susedia nesťažujú, pretože vtedy vieme, že všetko funguje, ako má. (úsmev) Sme tu na to, aby sa tu dalo normálne bývať a ľudsky spolunažívať.

Ako sa človek stane zástupcom?

Zástupcu vlastníkov si zvolia majitelia nehnuteľností, čiže spoločenstvo vlastníkov. Nie je to však zamestnanie – je to skôr funkcia. Štandardne ju zástupcovia vykonávajú popri svojom zamestnaní a za symbolickú odmenu. Pred pár rokmi sme ju vykonávali dokonca bez akejkoľvek odmeny. Človek si to musí premyslieť a dobrovoľne sa rozhodnúť, či sa na túto často neľahkú úlohu podujme. Ja som do toho išiel a vo funkcii zástupcu vlastníkov som už deviaty rok.

Niekedy poteší aj jednoduchá vďačnosť, pretože mnoho ľudí nemá predstavu o tom, čo funkcia zástupcu zahŕňa a že ju človek robí v podstate na báze dobrovoľníctva. Je to služba pre komunitu.

Aká bola vaša motivácia stať sa zástupcom?

Kúpil som byt v Zóne viladomy, a keďže sme sa s rodinou na dlhé roky zaviazali prostredníctvom hypotéky, povedal som si, že sa nechcem len pasívne prizerať, čo sa deje. Chcel som priložiť ruku k dielu. Mám skúsenosť, že väčšina vlastníkov je pasívna, a ja som aktívny človek. Skrátka som chcel mať určitú kontrolu nad tým, čo sa s naším majetkom deje a akým spôsobom je spravovaný.

Vyvinuli aplikáciu, aby vedeli, čo sa v ich bytovke deje, dnes ju používa celé Slovensko

Vyvinuli aplikáciu, aby vedeli, čo sa v ich bytovke deje, dnes ju používa celé Slovensko

Frustrovala ich zaostalosť v správe bytoviek, tak to vyriešili po svojom. Michal, Miro a Diana vyvinuli aplikáciu, ktorá spája susedov a správcov, zlepšuje komunikáciu v dome a prináša pohodlie do hlasovaní či riešenia problémov. Porozprávali sme sa s nimi o tom, ako aplikácia vznikla, čo všetko dokáže a akej odozve sa teší v Slnečniciach aj inde.

Čítať viac

Ako v Slnečniciach fungujú vzťahy medzi zástupcom vlastníkov, správcom a samotnými vlastníkmi?

Vo veciach priamo súvisiacich s bytmi – napríklad prasknuté potrubie či pokazené merače tepla – komunikujú vlastníci so správcom. Svojho zástupcu vlastníci kontaktujú v prípade, že identifikujú akýkoľvek problém v bytovke mimo svojho bytu: na schodiskách, v garážach, v pivniciach, na chodbách, ale aj okolo bytovky, v exteriéri. My následne obeháme priestory a zistíme, kde je problém a ako ho vieme čo najskôr vyriešiť. Máme zriadený spoločný mail, niektorí vlastníci majú aj naše telefónne čísla. V neposlednom rade sú tu schôdze, tie by mali primárne slúžiť na tieto účely. 

Zástupcu vlastníci kontaktujú v prípade, že identifikujú akýkoľvek problém v bytovke mimo svojho bytu: na schodiskách, v garážach, v pivniciach, na chodbách, ale aj okolo bytovky, v exteriéri.

S čím za vami majitelia bytov chodia najčastejšie?

Sú to najmä bežné veci, ako čipy od vchodu alebo od garáže, často riešime aj klimatizácie na balkónoch či drobné opravy na chodbách. V súvislosti so sadaním budov, ktoré je po prvých rokoch užívania prirodzené, sa občas objavujú prasknuté potrubia alebo nutné opravy na fasáde.

Veľmi často nás majitelia oslovujú, aby sme im poskytli kontakty na rôznych remeselníkov a firmy poskytujúce služby či opravy v domácnosti. Občas riešime špecifické požiadavky, napríklad nedávno sme riešili montáž nabíjačky na elektromobil v garáži. Zostavili sme komisiu troch ľudí, ktorí vlastníkovi pomohli vybrať vhodnú nabíjačku, a napokon sme to bez problémov zrealizovali.

A čo najčastejšie riešite so správcom? 

Všetku pravidelnú údržbu a havarijné stavy. Sem patrí napríklad starostlivosť o zeleň, letná aj zimná údržba, revízie či pravidelné obhliadky. Spoločne vyberáme dodávateľov a schvaľujeme faktúry.

So správcom sme organizovali aj výber dodávateľov na montáž kamerového systému v súčinnosti s ochrannou službou, výmenu čipového systému, vymaľovanie spoločných priestorov či výber upratovacej služby. Drvivá väčšina našej komunikácie prebieha cez maily a telefonáty, osobne sa stretávame vtedy, keď je to potrebné.

Netreba sa báť zaujímať sa o viac než len o svoj byt. Nebrať spoločné priestory a okolie ako niečo cudzie, ale ako súčasť svojho príbytku.

Ako by sa dala správa budov v Slnečniciach ešte zlepšiť?

Určite by nás potešila väčšia elektronizácia, ktorá by bola podporená aj legislatívou. Najmä elektronické hlasovanie. Okrem toho sú to viac-menej operatívne veci. Každé spoločenstvo má svoje priority, ktoré sa snaží presadzovať, čiže často je to o hľadaní kompromisov a najlepších riešení. V požiadavkách samotných vlastníkov pozorujem súzvuk, v tomto nebadám veľké rozpory.

„V Petržalke som nikdy nechcel bývať, nakoniec tu zapúšťam korene.“

„V Petržalke som nikdy nechcel bývať, nakoniec tu zapúšťam korene.“

Sympatického právnika Vladislava Pastuchu možno poznáte pre jeho záľubu šoférovať bratislavské električky, my vám ho ale predstavíme z iného uhla.

Čítať viac

Čo by ste poradili susedom, ktorí by chceli prispieť k lepšiemu vzájomnému nažívaniu v Slnečniciach?

Nesmierne by pomohlo, ak by sa naozaj aspoň raz za rok ukázali na domovej schôdzi. To by bol veľký krok vpred. Netreba sa báť zaujímať sa aj o viac než len o svoj byt. Nebrať spoločné priestory a okolie ako niečo cudzie, ale ako súčasť svojho príbytku – a tak sa k tomu aj postaviť. Bolo by skvelé, ak by vlastníci vo všeobecnosti nahradili pasivitu aspoň jemnou aktivitou. (úsmev) Byť vnímavejší k svojmu okoliu nikdy nezaškodí. 

Za nehnuteľnosť, ktorú vlastním, mám aj určitú zodpovednosť. Každému by malo záležať na jeho majetku, na ktorý vynaložil nemalé peniaze. V neposlednom rade by bolo fajn, ak by sme vedeli spoločne pracovať na komunite, rešpektovať sa navzájom a spoločným konaním ovplyvňovať veci tak, aby hrali v náš prospech. Napokon, Slnečnice sú náš domov a doma sa každý chce cítiť dobre.

Loading...