Odovzdanie ciest i parkov v Slnečniciach samospráve dosiahlo dôležitý míľnik

Mesto Bratislava, mestská časť Petržalka a CRESCO REAL ESTATE, developer Slnečníc, podpisujú memorandum, v ktorom sa dohodli na prevedení ciest, parkovacích miest, parkov, chodníka so segregovanou cyklotrasou, pozemku pod školou a komunitnej budovy do vlastníctva samosprávy. Vyrovnanie prebehne v rámci dorovnania finančných záväzkov neexistujúcej spoločnosti Eltraco, ktoré na seba CRESCO REAL ESTATE prevzalo.

Publikované:
Čas čítania: 2 min.

V rámci vyrovnania odovzdá developer samospráve pozemky a stavby v hodnote takmer 11 miliónov eur, ktoré sa započítajú voči poplatku za rozvoj vo výške 3,5 milióna eur, ktorý sa developer zaviazal vysporiadať po prevzatí záväzkov už neexistujúcej spoločnosti Eltraco. Mesto a mestská časť dostanú teda rádovo vyššiu hodnotu, ako by dostali v prípade finančného vysporiadania záväzkov.

Poplatky za správu sa znížia po prevode vlastníckych práv

Odovzdanie ciest, parkovacích miest, chodníka so segregovanou cyklotrasou a parkov znamená, že obyvateľom Slnečníc klesnú poplatky za správu. Zrovnoprávnia sa tak s ostatnými obyvateľmi Petržalky, pre ktorých služby údržby a správy verejných priestorov vykonáva mestská časť či mesto na základe odvedených daní a poplatkov. Podpis samotného memoranda je prvým významným míľnikom v tomto procese. Až do prevedenia vlastníckych práv bude údržbu a správu naďalej vykonávať správca v súčasnom režime. Keďže sa jedná o komplikovaný právny akt, príprava dokumentácie, zmlúv či odborných posudkov môže trvať mesiace.

Po presune vlastníckych práv k pozemkom, cestnej infraštruktúre a komunitnej budove sa obyvateľom znížia aj ich poplatky. Odovzdanie sa týka len majetku CRESCO REAL ESTATE, verejné priestory či komunikácie, ktoré sú v spoločnom vlastníctve obyvateľov, ostávajú ich majetkom, keďže predmetom dohody nemôže byť cudzí majetok. Mestská časť a mesto Bratislava si ale prilepšia o majetok, ktorý je rádovo vyššej hodnoty, ako boli finančné záväzky už neexistujúcej spoločnosti Eltraco, ktorej záväzky preberá na seba Cresco Real Estate.

Budeme informovať zástupcov vlastníkov

Keďže podpísanie memoranda je najmä vyjadrením vôle uzatvoriť právne záväzné zmluvy, nie je v tejto chvíli možné odpovedať na množstvo praktických otázok, ktoré k situácii po prevode vlastníckych práv môžete mať. Preto chceme zorganizovať stretnutie so zástupcami vlastníkov, na ktorom budú poskytnuté bližšie informácie. Samozrejme, bude aj priestor na otázky a diskusiu. O termíne stretnutia budeme zástupcov vlastníkov informovať.