Verejné defibrilátory sú pripravené pomôcť už aj v Slnečniciach

Oživovanie človeka je situácia, ktorá môže poriadne zaskočiť. A preto je dôležité byť pripravený a poznať aj takú pomôcku na záchranu života, akou je automatický externý defibrilátor (AED). V spolupráci s občianskym združením Záchrana sa podarilo dva defibrilátory umiestniť do Slnečníc, jeden do Zóny viladomy a druhý do Zóny mesto.  Chirurg a zároveň obyvateľ Slnečníc a možno aj váš sused,  MUDr. Štefan Nemergut, vám v rozhovore vysvetlí, ako s defibrilátorom pracovať.

Čas čítania: 6 min.

AED, automatický externý defibrilátor, je zariadenie, ktoré môže pomôcť zachrániť život napríklad v prípade zástavy srdca, porúch rytmu, život ohrozujúcej arytmii. Je navrhnutý tak, aby poskytoval pomoc jednoducho a rýchlo. Automaticky analyzuje rytmus srdca človeka a poskytuje hlasové inštrukcie pre oživovanie a podanie elektrického výboja, ak je to potrebné. Skrátka rozhoduje za vás, inštruuje vás, pomáha vám pomôcť človeku pri záchrane života. 

Pri defibrilácia detí nezabudnite použiť detský kľúč.

Pri defibrilácií detí, ktoré majú menej ako 8 rokov alebo hmotnosť nižšiu ako 25 kg je potrebné použiť detský kľúč, ktorý prepne defibrilátor na príslušný režim. Vďaka tomuto detskému kľúču je možné defibrilátor použiť aj pre dojčatá a deti bez ďalšieho vymieňania elektród. Po vložení kľúča sa AED automaticky prestaví, hlasový sprievodca sa prepne do režimu defibrilácie detí a defibrilačná energia klesne na 50 joulov. 

Kde nájdete verejné defibrilátory v Slnečniciach?

Defibrilátor v Zóne viladomyDefibrilátor v Zóne mesto

V zdravotníctve sa pohybujete už nejaký čas. Zažili ste situáciu kedy ste museli použiť defibrilátor aj mimo nemocnice?

Nie, ešte som nezažil situáciu, kedy by bola nutnosť defibrilovať mimo nemocnicu, ale bol som svedkom takých situácií práve v nemocnici. Aktívne som sa zapájal v tíme, ktorý vykonával resuscitáciu za prítomnosti anestéziológa. Využívali sme tradičné nemocničné defibrilátory, ktoré sú známe aj z filmov a seriálov. Stalo sa nám tiež, že počas operácie na sále došlo k srdcovej zástave. Anestéziológ na to okamžite reagoval a v priebehu niekoľkých sekúnd sme prešli do režimu resuscitácie a pacienta zachránili.

Myslíte, že pre aktuálny počet obyvateľov v Slnečniciach sú dva defibrilátory postačujúce?

Myslím si, že 2 defibrilátory na štvrť sú primerané. Aj na letiskách alebo vo veľkých nákupných centrách je k dispozícii len jeden defibrilátor. Cieľom nie je dosiahnuť okamžité použitie defibrilátora do niekoľkých sekúnd, ale ako súčasť resuscitácie v priebehu prvých minút. Priemerný dojazd sanitky na Slovensku je približne 13 minút, a aj keď v Bratislave môže byť ten čas kratší, stále existuje možnosť, že posádka je na inom výjazde a príde neskôr, zatiaľ čo AED je nablízku.

Včasná defibrilácia môže výrazne zvýšiť šance na zachovanie života a minimalizáciu neurologických následkov.  

Prečo je AED tak dôležitý pri záchrane života? Aký je rozdiel, keď ho máme k dispozícii, a keď nie?

Podľa niektorých údajov je možné až u 3 zo 4 pacientov zachrániť život vďaka rýchlej defibrilácii či už pri srdcovej zástave, alebo poruchách rytmu. Keď nemáte k dispozícii defibrilátor, jedinou možnosťou je vykonávať masáž srdca, dýchanie z úst do úst a čakať na príchod záchranky, ktorá príde s defibrilátorom. V prípade, že máte k dispozícii defibrilátor, môžete okamžite reagovať na situáciu, čím eliminujete časový odklad, ktorý by inak vznikol čakaním na príchod sanitky. 

Kedy je potrebné defibrilátor použiť?

V prípade straty vedomia, keď osoba nedýcha. Takáto strata vedomia a zastavenie dýchania svedčí o zástave srdca alebo jeho fibrilácii (fibrilácia znamená, že srdce pracuje nekoordinovane a nepravidelne), pri ktorej je nevyhnutné začať kardiopulmonárnu resuscitáciu (KPR) a podať výboj prostredníctvom defibrilátora, ktorý dokáže srdce vrátiť z rozhodeného rytmu do normálu.

Cieľom nie je dosiahnuť okamžité použitie defibrilátora do niekoľkých sekúnd, ale v priebehu prvých minút.

Ako postupovať?

Predstavte si prípad, že niekto stratil vedomie a nereaguje na oslovenie alebo iné podnety. Miernym zaklonením hlavy sme uvoľnili dýchacie cesty, pozorovaním pohybu hrudníka sme skontrolovali či dýcha a zistili sme, že nedýcha. Posúdenie stavu osoby by nemalo trvať dlhšie ako pár sekúnd. Pokiaľ je iba jedna osoba, ktorá sa snaží poskytnúť prvú pomoc, nemôže opustiť osobu v bezvedomí, aby utekala pre defibrilátor, aj keď nablízku. Je nevyhnutné zostať s pacientom, vytočiť 112 alebo 155, stručne vysvetliť situáciu a začať s masážou srdca a umelým dýchaním, čo je v tejto situácii prioritou. Je nevyhnutné, aby pri masáži srdca hrudník klesal aspoň o  5 centimetrov, v rytmickom opakovaní asi 100 stlačení za minútu. Záchranca môže kričať o pomoc a snažiť sa zapojiť príbuzných, okoloidúcich či susedov do záchranného procesu. 

V prípade, že je k dispozícii viac záchrancov alebo ak záchranca privolá ďalšiu pomoc z okolia, je možné, aby jeden zostal pri osobe v bezvedomí a pokračoval v oživovaní, zatiaľ čo druhý záchranca môže ísť pre defibrilátor. Následne defibrilátor zapnú, nalepia elektródy a ďalej postupujú podľa hlasovej inštruktáže AED.

Pozrite si video, v ktorom MUDr. Štefan Nemergut ukáže, ako jednoducho a efektívne používať AED, aby ste vedeli, ako poskytnúť pomoc v núdzi:

Dokáže obyvateľ Slnečníc z bytu na ktoromkoľvek poschodí vybehnúť pre AED a vrátiť sa domov včas?

V prípade, že je možnosť, aby niekto pre AED utekal, tak by to nemal byť problém. Ako som spomínal, nejde o to, podať výboj do pár sekúnd, ale v priebehu prvých minút. Keď sa ocitnete doma a niekto vám upadne do bezvedomia, je dôležité zareagovať rýchlo.

Prístroj vyhodnotí srdcový rytmus, a ak je rytmus normálny, defibrilátor výboj nepodá.

Pri KPR sa hovorí, že lepšie zlomené rebro ako mŕtvy pacient. Platí to aj v prípade AED? Môžem defibrilátorom ublížiť?

V prvom rade by som rád zdôraznil dôležitosť absolvovania kurzu prvej pomoci. Vďaka tomu máme lepšiu predstavu o tom, ako správne vykonávať resuscitáciu. Pokiaľ ide o použitie defibrilátora, nemôžeme človeku ublížiť, pretože prístroj vyhodnotí srdcový rytmus, a ak je rytmus normálny, defibrilátor výboj nepodá, len vás hlasom naviguje k pokračovaniu stláčania hrudníka a dýchaniu z úst do úst.

Chceli by ste Slnečničanom niečo odporučiť alebo poradiť v súvislosti s novými defibrilátormi v štvrti?

Určite by som odporúčal obyvateľom Slnečníc, aby si pri prechádzkach všimli nové defibrilátory v štvrti. Je dobré poznať umiestnenie prístrojov. V žiadnom prípade by som však neodporúčal otvárať ich, pretože spustia zvukový signál, ktorý upozorňuje na potrebnú pomoc. Chcel by som susedov povzbudiť, aby sa nebáli defibrilátor použiť, ak to situácia bude vyžadovať. Včasná defibrilácia výrazne zvýšuje šance na zachránenie života a minimalizuje možné neurologické následky

Kde nájdete verejné defibrilátory v Slnečniciach?

Defibrilátor v Zóne viladomyDefibrilátor v Zóne mesto

MUDr. Štefan Nemergut

Za rozhovor a užitočné informácie o použití verejného defibrilátora v Slnečniciach ďakujeme MUDr. Štefanovi Nemergutovi, ktorý pracuje ako chirurg v špecializovanom onkologickom ústave v Bratislave. Už niekoľko rokov je obyvateľom Slnečníc, kde sa mu postupne rozrástla rodina. Aj preto sa v rámci štvrte sťahuje z  menšieho do väčšieho.

Občianske združenie Záchrana

Občianske združenie Záchrana, ktoré pôsobí od roku 2010, má za cieľ posilňovať vedomosti a schopnosti v poskytovaní prvej pomoci medzi zamestnancami integrovaného záchranného systému aj širokou verejnosťou. Ich hlavnou snahou je umiestniť automatické externé defibrilátory (AED) do čo najviac slovenských obcí. Počas posledných piatich rokov úspešne umiestnili po Slovensku viac ako sto defibrilátorov.