Kontakt

Kontaktujte nás

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosti CRESCO GROUP, a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35694084, v informačnom systéme Predaj nehnuteľností. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia a podpora komunikácie pri predaji nehnuteľností.

Cresco group

Naši predajcovia

Michaela Sokáčová (Besedičová)

PREDAJCA

Katarína Lešická

PREDAJCA

Marián Špagla

PREDAJCA

Dagmara Dovalová

PODPORA PREDAJA

Facebook

© 2017 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee