Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

Kedy sa môžete sťahovať?

Radi by sme vám priblížili význam doležitých termínov spojených s vašim budúcim bývaním. Kedy bude váš byt dokončený, kedy sa skolauduje a na kedy si naplánovať sťahovanie? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v tomto krátkom zhrnutí. Pripravili sme prehľad termínov a postupov od začiatku výstavby až po samotné odovzdanie bytov ich budúcim majiteľom.

 

Zóna Objekt Začiatok výstavby Dokončenie stavby Kolaudačné rozhodnutie Odovzdávanie 
bytov
Viladomy S11-S13 3Q 2017 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
Viladomy S14-S15 3Q 2018 3Q 2020 4Q 2020 3Q 2021
Viladomy – UNIQ Slnečnice S16-S19 4Q 2019 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023
Mesto A3 3Q 2016 1Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
Mesto A4 2Q 2017 4Q 2019 2Q 2020 3Q 2020
Mesto A5 3Q 2017 1Q 2020 3Q 2020 1Q 2021
Mesto A6 3Q 2018 4Q 2020 2Q 2021 3Q 2021
Mesto T3 1Q 2020 2Q 2022 1Q 2023 2Q 2023
Mesto T2 2Q 2021 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023
Uvedené termíny sú orientačné. 


Začiatok výstavby

Termín začiatku výstavby predstavuje začatie stavebných prác na objekte. Predaj bytov spravidla začína ešte pred začiatkom stavebných prác, a to v momente, keď máme na výstavbu všetky potrebné povolenia.
 

Dokončenie stavby

Termín dokončenia stavby predstavuje obdobie, keď je stavba stavebno-technicky dokončená a keď podáme žiadosť o kolaudáciu stavebného objektu. Po prevzatí nasleduje podanie žiadosti o kolaudáciu stavebného objektu. 
Termín dokončenia bytových domov, ktorý uvádzame na stránke, je teda predpokladaným termínom podania žiadosti o kolaudáciu, nie termínom odovzdávania bytov.
 

Ako dlho trvá kolaudácia bytu

Kolaudačné konanie je zdĺhavý proces, ktorý môže prebiehať niekoľko týždňov až mesiacov. Jeho dĺžka závisí od stavebného úradu a dotknutých inštitúcií. Preto ju nevieme ovplyvniť ani v prípade splnenia všetkých našich povinností. Výsledkom kolaudačného konania je právoplatné kolaudačné rozhodnutie.


Odovzdávanie bytov

Po kolaudácii bytu musí prebehnúť ešte niekoľko dôležitých úradných krokov, ktoré môžu opäť trvať niekoľko mesiacov.
  1. Prvým z nich je vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel, ktoré zväčša trvá do 30 kalendárnych dní.
  2. Po jeho vydaní môžeme požiadať Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor o vykonanie zápisu skolaudovaných nehnuteľností na príslušné listy vlastníctva. Je to pomerne náročný proces, na ktorý má Kataster zákonnú lehotu až 60 kalendárnych dní, nakoľko ide o záznamové konanie.
  3. Až po zapísaní skolaudovaných stavieb do katastra nehnuteľností môžeme začať podpisovať kúpne zmluvy a odovzdávať byty do vlastníctva. To však platí len pre klientov, ktorí už zaplatili celú kúpnu cenu z vlastných zdrojov.
  4. V prípade hypotekárnych klientoch trvá proces odovzdávania bytu dlhšie. Na čerpanie hypotéky sú totiž potrebné ďalšie procesy v bankách.
    • Až po zápise skolaudovaných nehnuteľností do katastra nehnuteľností, môžu začať banky pripravovať záložné zmluvy k nehnuteľnostiam.
    • Ďalším krokom je podanie podpísaných záložných zmlúv do katastra nehnuteľností a tiež splnenie podmienok na čerpanie úveru zo strany klienta. To spravidla trvá okolo 30 kalendárnych dní, v závislosti od flexibility banky a súčinnosti klienta.
    • Následne sme pripravení začať odovzdávať byty a podpisovať kúpne zmluvy s klientmi, ktorí majú uhradenú celú kúpnu cenu bytu.
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee