Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

Informácie zo stretnutia s MČ Petržalka k parku v zóne Mesto

Vážení obyvatelia Slnečníc,
 
radi by sme zhrnuli závery zo stretnutia, ktoré sme zorganizovali, a na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vlastníkov bytov, MČ Petržalka a zástupcovia spoločnosti CRESCO. Téma bola park v zóne Mesto.

Teší nás, že intezívne prebieha aktívna spolupráca ohľadne parku v zóne Mesto medzi spoločnosťou CRESCO a MČ Petržalka. Uskutočnili sa pracovné stretnutia, z ktorých MČ Petržalka prisľúbila zaslať oficiálne pripomienky k parku. Aj naďalej je snahou spoločnosti CRESCO, aby park po vybudovaní prevzala do údržby MČ Petržalka.  

Na stretnutí takisto odznel prísľub obojstranného a transparentného informovania sa, či už prostredníctvom emailu na zástupcov vlastníkov bytov alebo sociálnych sietí.

Podrobný zápis je k dispozícii k nahliadnutiu u vašich zástupcov vlastníkov bytov, prípadne u správcu.
 
O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať. Naďalej sme vám k dispozícii cez oficiálne kontakty alebo nám napíšte správu na Facebook-u.
 
Ďakujeme za dôveru a prajeme pekný zvyšok leta.

CRESCO REAL ESTATE a.s, developer Slnečníc
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee